КАК РАБОТИ?

Как по-точно работи:


raketna-pechka-ikonomichna-pechka-shemaДърветата стоят изправени. Само долният им край гори. Огънят гори настрани/ навътре. Заради добрата термоизолация на горивната камера, тя се нагрява наистина силно (600-800 С). Благодарение на това се образува силен конвенционен поток. Когато нагорещеният газ достигне металния корпус на печката, отдава по-голяма част от топлината си и рязко се охлажда, което го кара да се свие. Това довежда до понижаване на налягането след горивната камера, карайки печката да засмуква още по-силно въздух през отвора на горивната камера, създавайки собствена тяга и специфичен звук при работа. От там и названието и ракетна печка.

Истинският трик на тази печка става във „вътрешния комин“ на горивната камера. Собствената тяга заставя постоянен поток от стаята да навлиза през отвора на горивната камера, увличайки огъня и пушека настрани/навътре в печката. Там е и мястото, в което, поради огромната температура, се извършва вторичното изгаряне на пушека и дървесната газ (отделяни при първичното изгаряне) и на 90% изчезват през комина при обичайните печки и камини.

rocket-mass-heater-animation

На картинката е по-добре изобразено какво се случва в горивната камера. Удряйки се в нажежените стени на „вътрешният комин“, пушекът и дървесната газ изгарят и остава 99% водна пара и СО2, които обтичайки металния корпус отвътре, излизат през кюнеца.

Ракетна печка срещу обичайна печка:


Най-често хората питат „Как е възможно да е в пъти по-ефикасна? Как може да отопляваш едно и също помещение с два до пет пъти по-малко дърва? Това не означава ли, че е 200%-500% по-ефективна?”

Има два начина да отговорим на тези въпроси

Измервайки температурата и количеството пушек, които напускат през комина, на обичайната печка на дърва и сравнявайки го с тези на ракетната печка, се установява, че много повече топлина остава вътре в дома при „Ракетата“.

И така да пресметнем:


 

Ефективност от 75 % на обичайната печка е максимално измерената в идеални условия, без да се отчитат загубите през комина. Това, което излита през комина обаче, е около 14%-16%, което веднага снижава ефективността на около 60%.
Ефективността от 75% е максимално измерената в идеални условия. Това, което добива един опитен потребител обаче, е по-скоро някъде около 35%. Използвайки мокри или сурови дървета, притваряйки вратичката „за по-бавно горене“, вече падаме и до 5% и по-малко при печка със 75% ефективност . Това оставя много място за подобрения. „Ракетата“ от своя страна няма приспособление за регулиране на въздушния поток за бавно и неефективно горене. Дори неопитен потребител ще има около 90% ефективно изгаряне всеки път.
Друг въпрос е образуваният креозот, образуван в периодите с неефективно горене при намаляването на въздушния поток. Креозотът се натрупва в комина и предизвиква случайни възпламенявания в него. При „Ракетата“, ролята на комин играе „вътрешният комин“ на горивната камера, в което винаги тече пълно и контролирано изгаряне.
Ефикасно топлоотдаване. В обикновените печки пътят на нажежените изходни газове е нищожен. На практика те излизат веднага от печката и преминават в кюнците. Кюнците се подбират да са максимално прави и с минимален брой завой с цел да се избегне намаляване на тягата. Потокът на изходящият газ е с предимно ламинарен характер и това намалява способността му да отдава топлината си. В Ракетната Печка изходящ газ има многократно удължен път. Обтича целия корпус с площ около 1,5 квадратни метра. Поради сложната траектория който изминава завивайки под прав ъгъл 3 пъти потокът на газа има силно турболентен характер. Това повишава потлоотдаването неколкократно. За това и в Ракетната Печка разликата в температурата между горивната камера и изхода достига до 10-12 пъти докато в обичайната печка 2-4 пъти.

 

Print Friendly

Стани част от Семейството на Гамера!