ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Основни положения свързани с инсталацията на ракетна печка

Инсталация с комин


Инсталацията с комин е най-често срещаният начин на свързване на печките с твърдо гориво.

Свързването на печката към комина става с метални димоотводни тръби (кюнци), които се явяват и допълнителен топлообменник. Общата допустима дължина и броя на завоите (колената) зависят от комбинираната тяга на печката и комина.

Основните съображения при инсталиране:

– Пожаробезопастностт;
– Максималното оползотворяване на топлината;
– Практичното и естетично разполагане на димоходните тръби.

SKY_0140

Печката и кюнците, особено тези които са в непосредствена близост до нея трябва, да са на безопасно разстояние от лесно запалими материи, например тапети, килими и др.

При нормално работещ комин препоръчваме да се добави радиатор с клапа тип „лира“. С него ще можете да контролирате горенето при наличие на прекомерна тяга. Ако изградите система с твърде много кюнци тягата може значително да отслабне и печката започва да гори лениво и често пуши при запалването и образува конденз.

11093175_786747678107907_508710321_o

Инсталация с термо маса


Характерното при инсталации с термо маса е дългият хоризонтален пробег на димоходните тръби. Важното тук е да се оставят места за почистване на тръбите от пепел. Забележете говорим за пепел, а не нагар. Пепел, която се носи от пътуващите газове и се утаява в хоризонталните участъци на тръбите.

12190377_852640341518527_40841476_o

При инсталациите с термо маса се набляга повече на дългите хоризонтални участъци и трябва да се внимава с броя на колената. Най-добре е да се минимизира тяхното използване и когато инсталацията е завършена да се направи пробен запуск.

12395508_873794556069772_1274507511_n

Свръзките на кюнците трябва да бъдат херметични. Може да се използва алуминиево тиксо или термоустойчив силикон. Върху изградената система от кюнци се изгражда зидана пейка. Може да се направи и дървена пейка запълнена с речни камъни.

 IMG_4066

Специфични особености при работа с ракетна печка

Палене на огън


 Паленето на огън може да се окаже не малко предизвикателство, особено за хора без опит. Тук ще се ограничим до основни положения при запалване на ракетна печка.

Изисквания към горивото


 

Горивото е най-същественият елемент при запалването и поддържането на огъня. Паленето на печката трябва да се прави със сух и наситнен материал.palene-na-pechka-gamera-1024x358

Тук сме представили примерно нареждане на печката. За начално гориво използваме 3,4 дъбови парчета, стиска орехови черупки, няколко шишарки и малко хартия. Както се вижда от снимката дървата се изправят в дъното на отвора, дебелината им е подбрана така, че да не закриват напълно отвора към вътрешността на хоризонталната камера. На дъното пред тях слагаме ореховите черупки, а над тях шишарките.

С капака покриваме около ⅓ от отвора. Това е важно когато имаме малка тяга. Основно изискване специфично за ракетните печки е да се закрие ⅓ до ½ част от площта на отвора за подаване на дървата! Забележете, не е нужно да е закрит с капак може просто да е напълнен с дърва! Но когато слагаме малко дърва е препоръчително да се ползва капака, за да се ограничи свободната площ. Това ускорява въздуха и забира газовите и димните струйки, които се изпускат от дървата, също така възпрепятства пълзенето на огъня нагоре. Обърнете внимание, това не намалява постъпващият въздух както при обикновените печки, а просто променя скоростта му и по този начин разгаря огъня. Ако обаче покрием твърде голяма площ печката започва да се „дави“, това се разбира веднага по звука на горенето.

Интензивността на горене се управлява като се променя размера и броя на горящите дърва. Например ако искаме силно горене ще сложим повече на брой и по-тънки дърва. Ако искаме да поддържаме слабо горене ще сложим няколко по-дебели дърва (обикновено две). Добре е да има минимум две горящи дървета, когато е едно има тенденция да угасва.

Еко брикетите са изключително подходящо гориво за ракетната печка и с тях можете да получите най-продължително горене. При модела Гамера се препоръчват брикети с дупка, докато при Класик се препоръчват плътни.

gamera-ekobriketi-pechka-1024x358
Ракетен/работен режим


В бележката за огъня публикувана тук е пояснено какво представлява ракетният режим. Също тук са описани особеностите и влиянието на комините. Сега само ще поясним, че ракетната печка влиза в работен режим 15 до 30 мин след запалване в зависимост от интензивността на горене. Това може, да се нарече начален ракетен режим, при него само първата част от централния комин е добре нагрята. След още известно време (около час – час и половина) целият вътрешен комин се нагрява и печката достига пълен работен режим, който се отличава с по-бавното горене на дървата.

Конденз


 

Много неприятно явление е кондензирането на водни пари по вътрешната повърхност на кюнците. От тях започва да тече кафява течност която цапа и мирише. Конденза възниква, когато горим мокри или много влажни материали в комбинация с хладни кюнци. Принципно е възможно да се гори влажен материал, но за целта печката трябва да се запали и да погори със сухи дърва, докато се нагреят добре кюнците така, че да се възпрепятства кондензацията. Образуването на конденз през цялото време на работа на печката е знак, че имаме недостатъчно тяга в комина или твърде дългата/сложна система от кюнци.

Почистване и поддръжка


 

Препоръчително е ежедневно да се премахва пепелта от камерата. За целта може да се използва малко ръженче или дървена бъркалка. Когато печката се пали често и за кратко се натрупва повече пепел. Когато гори продължително, при правилна експлоатация може да остане много малко пепел и да не се чисти преди следващото палене.

На дъното на печката – вътре в металния корпус – с времето се натрупва фина пепел. Добре е да се отстранява поне веднъж годишно (в края на отоплителния сезон). Това става през отвора за свързване на кюнците. Част от тази пепел нахлува и в кюнците и се утаява. Те също трябва да се почистват поне веднъж годишно. Продават се фабрични кюнци тип колена, които имат оставено пространство за улавяне на пепелта.

Не се препоръчва претоварване на печката. Когато усилваме огъня до краен предел вече не може да се говори за икономия, а освен това може да възникнат деформации в горната плоча. Деформацията не е опасна, но става неудобно поставянето на съдове. При оптимална работа температурата на повърхността на горната плоча не трябва да надвишава 450 градуса целзий. Лесно може да се претовари ракетната печката ако поставяме силно калорично гориво – сухи дърва, въглища, екобрикети дълбоко в хоризонталната част на камерата. Този вариант на зареждане на ракетната печка се използва само за разпалване при намалена тяга в следствие промени в атмосферните условия. Използва се и в края на горенето когато имаме останало гориво, но искаме да обезопасим огъня, тогава просто полагаме останалите дърва легнали на дъното на камерата и притваряме с капака.

Print Friendly

Стани част от Семейството на Гамера!